Voice Dialoque

Voice dialoque is een behandelmethode om in contact te komen met onze innerlijke stemmen. Deze innerlijke stemmen behoren toe aan onze deelpersoonlijkheden, onze ‘ikken’. Iedere deelpersoonlijkheid heeft zijn eigen manier van gedrag, voelen, waarneming en denken (bijvoorbeeld: de criticus, de angstige, de onzekere, de perfectionist, de pleaser enz.).

Vaak identificeren wij onszelf met één of meerdere deelpersoonlijkheden zodat deze op de voorgrond staan. Zij bepalen voor een groot deel ons gedrag en hoe andere mensen ons zien. Andere deelpersoonlijkheden zijn op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen.

Door middel van voice dialoque ga ik, niet oordelend, in gesprek met deze deelpersoonlijkheid of deelpersoonlijkheden waarbij zij vrijuit mogen spreken. Hierdoor ontstaat er inzicht in je gedrag, kunnen problemen oplossen en ontstaat er weer balans.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Wees welkom.