Privacy-verklaring

Healingpraktijk Inner-Care, gevestigd aan Kleasterwei 8, 8511 AL Goingarijp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
https://www.healingpraktijkinnercare.nl
Kleasterwei 8
8511 AL Goingarijp
+31630477664
KvK:
Ria Gerritsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Healingpraktijk
Inner-Care. Zij is te bereiken via info@healingpraktijkinnercare.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Healingpraktijk Inner-Care kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Healingpraktijk Inner-Care en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Healingpraktijk Inner-Care verstrekt.

Healingpraktijk Inner-Care kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw geboortedatum
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt t.a.v. de diensten van Healingpraktijk Inner-Care

WAAROM HEALINGPRAKTIJK INNER-CARE GEGEVENS NODIG HEEFT
Healingpraktijk Inner-Care verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je per e-mail te kunnen benaderen over de aanvraag van één van mijn diensten, je mogelijke inschrijving te verwerken en/of het maken van een factuur en om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten. Healingpraktijk Inner-Care analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG HEALINGPRAKTIJK INNER-CARE GEGEVENS BEWAART
Healingpraktijk Inner-Care bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Onder doel valt:
– een behandeling.

DELEN MET ANDEREN
Healingpraktijk Inner-Care verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Healingpraktijk Inner-Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE HEALINGPRAKTIJK INNER-CARE GEBRUIKT
Healingpraktijk Inner-Care gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Healingpraktijk Inner-Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy-verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
– Facebook
– Instagram

HOE HEALINGPRAKTIJK INNER-CARE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT
Healingpraktijk Inner-Care neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healingpraktijkinnercare.nl